O mamince

Začali jsme povídáním o mamince - jaká je? = tvořili jsme přídavná jména, potom jsme zkusili popis osoby. 

A protože nás lapbooky baví, tak tentokrát lapbook o mamince. 

Tentokrát se podařilo připravit pro děti skutečně překvapení a snad i zážitek: tvořili jsme lapbook, ale potřebovali jsme sehnat informace o mamce, takže bylo povoleno použít mobil a udělat s mamkou rozhovor (děti s telefony u ucha a poznámkovým blokem si zahrály na novináře- zavolaly mamince a zkusily s ní udělat rozhovor jako s celebritou).

Až všichni zjistili potřebné informace, pracovali s nimi a využili je ve tvorbě lapbooku.

A v geometrií jsme z kružnic rýsovali květinu pro mamku.