4.A BALINY - Klub Lebeda

Díky výukovému programu „Od sv. Martina po masopust“ si děti mohly vyzkoušet život na venkově v období, kdy nebyly polní práce, kdy se lidé uchýlili do domova, kde tkali, předli, drali peří, vyprávěli si příběhy veselé i tajemné, vzájemně se scházeli, hostili se i postili.