4.A EXKURZE - PLANETÁRIUM a ANTHROPOS II.

Ve vlastivědě jsme probírali pravěk, proto jsme se také navštívili Pavilon Anthropos, který je součástí Moravského zemského muzea v Brně. Viděli jsme zde obrovský model mamuta s mládětem, pozůstatky lebek a kostí různých typů člověka, pěstní klíny, kostěné jehly, kly, zuby a kostry pravěkých zvířat, chýše pravěkých lidí z kostí a zvířecích kůží, malby zvířat, které pravěcí lidé zobrazili na stěny jeskyní a mnoho dalších exponátů. Dozvěděli jsme se nové informace a dokážeme si lépe představit, jak se v pravěku žilo.