4.A KOČIČKY - symbol jara a Velikonoc

Kočičky jsou jedním ze symbolů jara a Velikonoc. Zpravidla jde o větvičky vrby jívy s částečně rozvitými pupeny. Lidé dříve kočičky zastrkovali ve světnici za obrazy a za okna nebo na poli do mladého obilí na ochranu před bouřkou a hromobitím. Kdo dle pověry na Květnou neděli spolkl nalačno tři kočičky, ten měl být uchráněn od nemocí krku a horečnatých onemocnění. Děti z naší třídy velmi zdařile ztvárnily tyto větvičky v hodině výtvarné výchovy.