4.A SKUPENSTVÍ LÁTEK - přírodověda

Rozpouští se látky ve vodě za různých podmínek stejně rychle? Jak by asi chutnal čaj, kdyby se cukr ve vodě nerozpustil? Látky můžeme rozlišit na rozpustné a nerozpustné ve vodě. Děti měly za úkol zjistit, zda je možné rozpustit (nerozpustit) vybrané látky ve studené a teplé vodě. Přichystané směsi míchaly a sledovaly, která z látek se ve vodě rozpustí a která ne.