Projekt Stromy

20. října jsme si s dětmi připomněli Den stromů. Je to svátek, jehož tradice sahá až do 19. století a do Spojených států. Stromy všichni potřebujeme. Jsou důležité pro nás i zvířata. Svými kořeny chrání půdu. Spotřebují velké množství vody, kterou vypařují zpět do vzduchu. Ve městech pomáhají čistit vzduch a přispívají k zdravému životnímu prostředí. Nejvíce je bavilo zkoumání listových barviv. Jako všichni si i ony všímají, že listy na podzim žloutnou, červenají a hnědnou. Copak stromy najednou vymění výrobní procesy a místo zelené vyrábějí žlutou?

Jaká barviva vlastně listy obsahují, si děti vyzkoušely jednoduchým chromatografickým pokusem.