Návštěva Ostrůvku

Naše letošní návštěva ekologického centra Ostrůvek byla silně ovlivněna počasím. Jelikož první májový pátek lidově řečeno lilo jako z konve, byli jsme nuceni program strávit v útrobách centra. Věnovali jsme se znečišťování přírody, koloběhu oxidu uhličitého v krajině a růstu jeho uvolňování a poté i důsledkům tohoto nárůstu.

Nejprve si žáci „zahráli“ na koloběh oxidu uhličitého v přírodě se všemi faktory, které oběh ovlivňují. Poté následoval velký blok, kdy se ve skupinkách řešily různé vědecké problémy, jejichž výsledky pak byly prezentovány na „konferenci“ o ekologii. Proběhlo tak například měření velikosti velryby, stavba příbytku v permafrostu, rozpouštění ledovců, simulace teplých a studených mořských proudů, zahřívání papíru různé barvy nebo okyselování oceánů. Úkoly to nebyly úplně snadné, ale všichni se alespoň snažili o jejich splnění. Povedla se i následná konference spojená s popíjením „ledovcové vody“. V poslední části programu pak následovala práce se schématem pohybu oxidu uhličitého v přírodě.

A kdo chtěl, mohl si na úplný konec pohladit hada …