Program PONORKA - Třída a její svět

Jako každý školní rok, i letos je naše škola zapojena do preventivních programů PONORKA zaměřených na prevenci závadového chování žáků a řešení jejich "bolístek" Plačící.

Náš letošní první program se jmenoval "Třída a její svět" a byl zaměřený na holčičí a klučičí pohled na svět.

Po úvodním představení a vymezení tématu a pravidel se žáci v prvním bloku práce rozdělili na klučičí a holčičí skupinu. Každá z nich pak měla vizuálně ztvárnit své představy o ideálním holčičím / klučičím světě. Ve druhém bloku se skupiny různě míchaly a vyměňovaly si poznatky, aby nakonec zjistily, že oba pohledy mají něco do sebe a spolupráce není úplně špatný nápad. Před závěrečným shrnutím a hodnocením práce čekala žáky ještě poměrně složitá "hra". Za pomoci židliček, na kterých stáli, se měli přesunout z jednoho konce třídy na druhou, aniž by se kdokoli z nich dotkl země. To vše za naprosté tichosti, jedinou možností domluvy byla gestikulace. Nutno dodat, že jako "trest" byla za sebemenší hluk jedna ze židlí odebrána. Někteří tak na konci takříkajíc stáli na jedné noze a ještě ne na své. Nicméně úkol se povedlo dokončit ke všeobecné spokojenosti. Smějící se

Uvidíme, co si pro nás lektoři programů připraví příště.