Pomůcky do češtiny

Pomůcky do češtiny

  • 4 sešity č. 564 (bez natištěných svislých okrajových linek)
  • Modrá, zelená a červená propisovačka (ne pastelky, fixy nebo centropeny)
  • Ořezaná tužka
  • Guma
  • Pravítko
  • Korektor
  • Lepidlo ve vysunovací tyčince

V 1. pololetí se vybírá 25,- Kč na výukovou aplikaci Wordwall a 40,- na výukovou aplikaci Socrative. Platby pokrývají užívání aplikací po celý školní rok jak ve výuce, tak mimo ni.