PONORKA - preventivní program

V prosinci se žáci zúčastnili preventivního programu s názvem "Třída a její svět". V rámci programu se zamýšleli nad tím, zda a jak je odlišný svět kluků a holek, v čem jsou si tyto světy naopak podobné a proč je dobré, aby byly tyto světy v rámci třídy propojeny.