PONORKA - preventivní program

V rámci preventivního programu "Dvě strany mince" si žáci zopakovali a prohloubili své znalosti v oblasti legálních i nelegálních drog a dalších rizikových formách závislosti. 

Žáci se také zamýšleli nad negativními dopady závislostí.

Cílem programu bylo vytvořit či upevnit negativní postoj k užívání návykových látek.