Ponorka - Můj život, můj svět

Můj život, můj svět 

Tento preventivní program se věnuje tématu životních hodnot. V rámci bloku měli žáci možnost zamyslet se nad tím, co životní hodnoty pro člověka představují, jakou hrají v životě člověka roli, zda a jak ovlivňují naše názory či rozhodnutí, nebo zda se v průběhu lidského života hodnoty proměňují.

 Na programu tedy měli žáci možnost zorientovat se ve svých vlastních životních hodnotách, v rámci jednoduchých aktivit také reflektovali vlastní názory či postoje k nejrůznějším společenským tématům.

 Všichni se do práce zapojili a jejich názory a postoje působily velice vyzrále.

Najmanová