Umělecké slohy - dějepis

Jak se žilo v baroku? Jaké stavby byly postaveny v renesančním slohu? Jen ve Velkém Meziříčí jich máme několik.
Během seznamování s historií v hodinách dějepisu jsme se učili také o uměleckých stylech. Poznali jsme románský sloh, gotiku, renesanci a baroko.
Děti se rozdělily do skupin a zpracovávaly informace, které si vyhledaly. Děvčata a chlapci pracovali zodpovědně, na závěr své práce prezentovali.