Ponorka - Karty na sebe

Blok Karty na sebe se věnoval osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáků. V rámci bloku žáci trénovali a zdokonalovali své sociální kompetence jako je schopnost optimální sebeprezentace, adekvátní sebeprosazení, komunikační dovednosti (asertivní komunikace, přirozenost při navazování sociálních kontaktů a další), nenásilné řešení konfliktních situací, schopnost empatie nebo adekvátní práci s médii. Dále žáci aktivní formou pracovali na zlepšení a zdokonalování kompetencí potřebných v jejich dalším životě (přechod na střední školu, pracovní prostředí, život v partnerských vztazích apod.).