Biologická olympiáda 2023-2024

Také v letošním roce se děti z naší školy zúčastnily školního kola biologické olympiády. Tentokrát na téma "Lužní lesy". Absolvovaly test, poznávání rostlin, hub a živočichů a laboratorní práci s mikroskopem.

V kategorii C pro 8. a 9. ročníky se na prvních třech místech umístily - Habanová Dominika 8.B, Habanová Zuzana 8.B a Marková Terezie 8.A.

V kategorii D pro 6. a 7. ročníky to jsou - Čtveráčková Dana 7.A, Audy Zuzana 6.A a Jeřábková Ema 7.A.

Do okresního kola postoupily Habanová Zuzana a Čtveráčková Dana. Holkám gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.