Co je to kyberšikana?

Co je to kyberšikana?

 Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků. Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit. 

 Kyberšikana je například:

 • hanlivé a urážlivé zprávy prostřednictvím SMS, MMS  nebo internetu
 • zesměšňující nebo ponižující obrázky či videa posílané e-mailem nebo vyvěšené na webové stránce
 • webové stránky, blogy s cílem zesměšnit někoho
 • obtěžování prostřednictvím ICQ, SKYPE, ...
 • zesměšňování prostřednictvím komunitních sítích
 • zneužití identity oběti rozesíláním různých zpráv jejím jménem

 Kyberšikana například není:

Oprávněná kritika na internetu bez zlého úmyslu, bez nadávek a ponižování. 

 Formy kyberšikany

 • prostřednictvím mobilního telefonu (lživá, hanlivá SMS zpráva) - 68 %
 • chaty (ICQ, AOL,...) - 30 %
 • maily - 29 %
 • komunitní sítě (Facebook, Libimseti)  - 14 % - vzhledem k prudkému rozvoji sociálních sítí se dá předpokládat, že se bude zvyšovat.

 CO MOHU DĚLAT JAKO RODIČ?

 • přijměte fakt, že život ve virtuálním světě k vašim dětem patří
 • pokud se v něm naučíte pohybovat, pomůže vám to pochopit vaše dítě
 • vysvětlete dětem, že ve virtuálním světě je čekají i rizika
 • naučte své dítě chránit svou identitu
 • pokud zjistíte, že agresor je ze školy dítěte, kontaktujte zástupce školy (ne rodiče agresora)
 • uložte nebo vytiskněte maily, SMS... - může posloužit jako důkazní materiál
 • v případě podezření na trestný čin kontaktujte Policii České republiky

(podle  www.minimalizacesikany.cz)