Finanční dar od firmy Wiegel

Firma Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., pobočka Velké Meziříčí si vybrala naši školu a poskytla jí dar ve výši 120 000,- Kč s tím, že jej můžeme použít libovolně pro rozvoj a potřeby školy. 20 000,- Kč si na přání sponzora rozdělily rovným dílem třídy 1. A a 3. B. Ty peníze využily na pokrytí nákladů spojených s jejich školními výlety. Zbylých 100 000,- Kč škola použila na spolufinancování nákupu 10 počítačů do tříd na 1. stupni. Velice děkujeme.

PC