Masopust - projektová výuka

Únor je měsíc karnevalů a my jsme si letos s dětmi povídali o masopustu. Obě slova mají stejný význam, ale my jsme se zaměřili na tradici masopustních průvodů.

Zařadili jsme tematický český jazyk, matematiku, sport i tanec, vědomostní soutěž a na závěr jsme si pochutnali na typickém masopustním moučníku. Velikou legraci jsme zažili při tanci Pod šable. Typický mužský kolový tanec si zatančila i děvčata. 

Pochvala patří dětem za to, jak hezky si připravily hry pro své spolužáky do posledního detailu.