Návštěva chorvatských dětí

 

Naši školu navštěvovali po tři dny chorvatští žáci ze spřáteleného Tisna. Jednalo se o 15  žáků z 5., 6. a 7. tříd a jejich 3 učitele.

Všem jsme nejen ukázali celou školu, ale chorvatské děti navštívily i hodiny angličtiny, matematiky, informatiky, tělocviku, hudební výchovy a výtvarné výchovy. Výuka prý u nich probíhá podobně, ale naše děti hodnotili chorvatští učitelé jako ukázněnější?

Chorvatští kolegové byli  naší školou přímo uchváceni?, chválili vybavenost, výzdobu, ale i to, že máme jídelnu, jejich děti si totiž musí nosit oběd z domu.

Myslím si, že to byla pro nás všechny zajímavá zkušenost.

                                                                                                                              Najmanová