Školní kolo ve šplhu na tyči

Ve středu 28. 2. 2024 proběhlo na naší škole - jako každoročně - školní kolo v soutěži ve šplhu  na tyči.  Soutěž je určena pro děti 1. stupně základních škol. Soutěži vždy děti daného ročníku v kategorii chlapci a děvčata. 

Do okrskového kola postupuje 1 chlapec a 1 děvče za ročník.