Výsledky zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

K zápisu do první třídy se v pátek 19. dubna dostavilo celkem 51 dětí. 8 dětí požádala prostřednictvím svých rodičů o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Zbylých 43 dětí nastoupí do první třídy. Všechny zapsané děti budou přijaty. Budou otevřeny dvě první třídy s počty 22 a 21 dětí. 

Seznam přijatých dětí s registračním číslem naleznete zde: Přijaté děti