Zápis do 1. tříd

         V pátek 19.4. na naší škole proběhl zápis dětí do prvních tříd. 

         Šestileté děti přišly se svými rodiči, aby se představily a zapsaly do školy. Některé s obavami, jiné směle, ale všechny úspěšně odpovídaly na otázky a plnily předškolácké úkoly. Potom si mohly pohrát v herně, kde se o ně postarala děvčata z pátých tříd. Jiná děvčata plnila úkol hostesek. Přivítala příchozí, uvedla do správných dveří a při odchodu budoucím školákům předala upomínkový list.  

            Přejeme všem našim budoucím prvňáčkům, aby si užily poslední měsíce ve školce a po prázdninách se těšíme na shledanou.