Učitelé 2. stupně

Jméno
Pozice
E-mail
Telefon
Mgr. Hana Beranová
9. A, výchovný poradce 2. stupně
Mgr. Petra Čermáková
metodik EVVO
RNDr. Ivana Hofmanová
Mgr. Jana Kučerová
6.A
Mgr. Leona Konečná
6.B
Mgr. Zdeněk Liška
8.A
Mgr. Ivana Lišková
8.B
Mgr. Jitka Náhliková
Mgr. Olga Ubrová
Mgr. Jitka Ščerbová
Mgr. Andrea Švecová
7.B
Mgr. Lucie Teplá
7.A
Mgr. Josef Vošmera
metodik ICT
Mgr. Alena Zemanová
9.B