Zápisy do 1. tříd

bude opraveno

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí ve škole.

Oznamujeme rodičům, že zápis dětí do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 se bude konat bez přítomnosti dětí ve škole. Škola budou přijímat žádosti od 1. 4. 2020 do 17. 4. 2020. Dokumenty lze do školy doručit těmito způsoby: 

  1. Do datové schránky školy
  2. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail s naskenovanou žádostí)
  3. Poštou
  4. Vhozením do poštovní schránky na budově školy

             Rodiče jsou povinni přihlásit své dítě k povinné školní docházce. Žádost o přijetí, či o odklad musí podat zákonní zástupci dětí narozené od1. 9. 2013 do 31. 8. 2014, popřípadě ty děti, které měly odloženou povinnou školní docházku k 1. 9. 2019. Pokud uvažujete pro své dítě o odkladu školní docházky, je třeba k žádosti o odklad doložit doporučení školského poradenského zařízení a doporučení pediatra nebo odborného lékaře. V případě, že tato doporučení nebudete mít, podáte pouze žádost o odklad a doporučení doložíte později.

Žádosti a dotazník lze stáhnou na tomto místě nebo si potřebné dokumenty rodiče mohou vyzvednou ve vestibulu školy, vždy v pondělí a ve středu v čase 8:00 - 12:00 hodin. 

doc 33 kB  -  dotazník při zápisu

doc 28 kB  -  žádost o přijetí do 1. třídy

doc 27 kB  -  žádost o odklad povinné školní docházky

Zápisy do 1. tříd


Sportovní miniškolička v úterý 24. března 2020  a  tvořivá miniškolička v úterý 7. dubna 2020 jsou zrušeny! 

Po zápisu, nejspíše v červnu 2020, budou mít přijaté děti možnost, přijít do školy a seznámit se s novými paními učitelkami a prostředím školy.

Kritéria pro přijetí žáků do 1. třídy ve školním roce 2020 - 2021

Zápisy do 1. tříd

Spádové území pro naši školu:   

- ulice Arch. Neumana, Bezděkov, Františkov, Františky Stránecké, Gen. Jaroše, Hliniště, Hornoměstská, Jana Zahradníčka, Jestřábec, Jihlavská, Karlov, K Buči, Ke Třem křížům, K Novému světu, K Rakůvkám, Krátká, Křenice, Křenice-samota, Křižní, Lesní, Lipnice, Loupežník, Luční, Nábřeží, Nad Lalůvkou, Nad Pilou, Nad Sýpkami, Na Pískách, Na Spravedlnosti, Nesměř-samota, Nová, Nová Říše, Obůrka, Podhradí, Pod Hradbami, Pod Kaštany, Pod Lesem, Pod Sýpkami, Polní, Průmyslová, Příční, Příkopy, Skřivanova, Slepá, Sluneční, Smrková, Sportovní, Strmá, Střední, Tichá, U Cihelny, U Elektrárny, U Světlé, U Statku, U Tržiště, U Zlatého křížku, Uhřínovská, V Potokách, Vrchovecká, Za Horou, Zámecká, Zámecké Schody, Záviškova, Zelená,
- části města Lhotky, Kúsky a Dolní Radslavice pro žáky 6. až 9. ročníku

Jak můžete pomoci svým dětem, aby zvládli přechod z MŠ na ZŠ

 • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost - při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
Vyprávějte dítěti a čtěte mu - televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi - pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin - vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte - stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za - výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování - příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

Anketa

V kolik hodin nejčastěji chodíš spát (v pracovní den)?

dříve než ve 20:30 hodin

 
počet hlasů: 444

20:31- 21:00 hodin

 
počet hlasů: 356

21:01 - 21:30 hodin

 
počet hlasů: 269

21:31 - 22:00 hodin

 
počet hlasů: 293

22:01 - 22:30 hodin

 
počet hlasů: 354

později než 22:31 hodin

 
počet hlasů: 527

celkem hlasovalo 2243 lidí

Odběr novinek

Automatické rozesílání aktualit do Vašeho e-mailu.

Nahoru